Ζώζη Ζωγραφίδου

Ελληνες λογοτέχνες
Η Ζώζη (Ζωγραφία) Ζωγραφίδου είναι καθηγήτρια Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωστικό αντικείμενο Ιστορία Ιταλικής Λογοτεχνίας. Ειδικό πεδίο έρευνας Ιστορία Μεταφράσεων Ιταλικής Λογοτεχνίας.
Ποίηση
Γι’ αυτό το λίγο (2019), Εκδόσεις Γκοβόστη

Συλλογικά έργα
Ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις στη μετάφραση λογοτεχνικού κειμένου (2000), University Studio Press
Μαθήματα εκπαίδευσης μεταφραστών λογοτεχνίας (2002), University Studio Press

Μεταφράσεις
Chiesa, Giulietto, Αφγανιστάν έτος μηδέν (2002), Παρατηρητής
Machiavelli, Niccolo, Ο ηγεμόνας (2010), Ελευθεροτυπία
Το κοχύλι (2013), Διαπολιτισμός

Γι’ αυτό το λίγο – Ζώζη Ζωγραφίδου
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΙΕΣ
Eίμαστε σκιές
εις αναζήτησιν φωτός.

Χαμόγελα,
λέξεις,
ευχές
ο κόσμος όλος.

Είμαστε σκιές
εις αναζήτησιν φωτός.

Η μοίρα μας
στη βούληση του ήλιου.
Ανάσα
η αύρα μίας θάλασσας

που άγει τη ζωή
πέρα από το χρόνο.

Ποίηση, Εκδόσεις Γκοβόστη, 2019

Πηγές: Biblionet, Εκδόσεις Γκοβόστη